i2c автоматический сканер устройств

Скетч позволяет найти адреса устройств подключенных к шине

#include <Wire.h>void setup(){
Wire.begin();

Serial.begin(9600);
while (!Serial);
Serial.println("\nI2C Scanner");
}

void loop(){
byte error, address;
int nDevices;

Serial.println("Scanning...");

nDevices = 0;
for(address = 8; address < 127; address++ ){
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();

if (error == 0){
Serial.print("I2C device found at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.print(address,HEX);
Serial.println(" !");

nDevices++;
}
else if (error==4) {
Serial.print("Unknow error at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.println(address,HEX);
}
}
if (nDevices == 0)
Serial.println("No I2C devices found\n");
else
Serial.println("done\n");

delay(5000);
}

Добавить комментарий